Tjänster

Styrd borrning

Behöver du hjälp att borra för lösa dina bredbands-, elkabel-, vattenlednings- eller avloppsproblem?

Vi erbjuder styrd borrning för våra kunder. Vi kan borra under vägar, vattendrag och järnvägar för att lösa ditt eller ditt företags problem.

Med vår teknik kan vi borra och ha kontroll över riktning i sidled samt djup.  Vi borrar ett eller flera rör samtidigt. Från en enkel slang för fiberanslutning till större rör för avloppsledningar.