Tjänster

Maskinarbeten

När det kommer till grävmaskinsarbeten så krävs det att de som arbetar har en bred erfarenhet, god vana av maskinarbete och en trygghet i sin yrkesroll.

Det kan du lita på att vi har.

Vi använder oss av flera olika typer av grävmaskiner.

Vi använder oss bland annat av:

  • Traktorgrävare
  • Bandgrävare
  • Minigrävare
  • Kedjegrävare

Med våra maskiner kan vi gräva VA-anläggningar med tryckavlopp. Vi gräver kablar för el och telekommunikation. Vi bygger linjer för högspänning. Vi utför dragning i befintliga rör i städer. Bygger ut bredband på landsbygden.